Види робіт

Проектна діяльність

Проектування об’єктів будь-якої складності виконується за вихідними даними власної розробки або за вихідними даними, які надає Замовник.

Проектування може виконуватись у наступному стандартному обсязі:

— ТЕО (техніко-економічне обґрунтування) інвестицій або ТЕР (техніко-економічні розрахунки);

— РП (робочий проект);

— П(проект);

— Р (робоча документація).

Передпроектний інжиніринг
 • розробка передпроектних рішень об’єкта: опрацювання технологій, обладнання, економіки виробництв;
 • отримання дозвільної документації у відповідних підрозділах органів влади;
 • підготовка Технічного завдання на проектування;
 • розробка Заяви про наміри;
 • виконання обґрунтувань інвестицій, техніко-економічних розрахунків, техніко-комерційних пропозицій.
Проектний інжиніринг

Проект, робочий проект, робоча документація:

 • генплан та транспорт;
 • технологічні рішення;
 • конструювання технологічного обладнання;
 • автоматизація технологічних процесів;
 • архітектурно-будівельні рішення;
 • міжцехові комунікації;
 • електропостачання, освітлення, силове електрообладнання, мережі зв’язку;
 • захисні заходи (блискавкозахист, заземлення);
 • водопостачання, водовідведення, каналізація;
 • опалення, вентиляція та кондиціювання повітря, теплові мережі;
 • розрахунки категорій пожежної небезпеки, енергетичних показників (енергетичних потенціалів, зон руйнувань та ін.) для вибухонебезпечних об’єктів;
 • організація та умови праці працівників, управління виробництвом;
 • пожежна сигналізація;
 • оцінка на навколишнє середовище (ОВНС), охорона навколишнього середовища;
 • проект — організація будівництва;
 • кошторисна документація.

Нашою організацією може виконуватися комплексне проектування об’єктів та розробка окремих розділів проектної документації.

Післяпроектний інжиніринг:
 • супровід експертизи проектної документації;
 • технічний супровід та авторський нагляд запроектованих об’єктів протягом усього періоду будівництва;
 • здавання в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.
Функції генпроектувальника:
 • участь у складанні завдання на проектування та виборі майданчика для будівництва;
 • визначення за погодженням із замовником та підрядником обсягів, етапів та вартості проектних робіт;
 • підготовка та своєчасна видача субпідрядним організаціям завдань на проектування та інженерні дослідження;
 • оформлення договорів на виконання всіх видів проектних та розвідувальних робіт;
 • підготовка спільно із замовником, підрядником, субпідрядними проектними та розвідувальними організаціями графіка виконання робіт;
 • координація робіт субпідрядних організацій та узгодження архітектурно-планувальних, об’ємно-просторових, технічних рішень та екологічних вимог при виконанні комплексу проектних робіт;
 • узгодження у процесі проектування важливих технічних рішень, прийнятих субпідрядними організаціями;
 • забезпечення відповідності проектів завданням на проектування;
 • приймання від субпідрядних організацій готової проектної документації;
 • комплектація всієї проектно-кошторисної документації та передача її замовнику, у тому числі і розробленої субпідрядними організаціями;
 • участь у розгляді, погодженні та затвердженні проектної документації у порядку, встановленому чинними нормами та правилами;
 • організація авторського нагляду за реалізацією проектних рішень; участь у прийманні об’єктів в експлуатацію.